Hírek

Felhívás - Ároktisztítás

Írta: Szerencsi Városgazda on .

 LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

Felkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az időjárásra való tekintettel fokozott figyelemmel takarítsák az ingatlanuk előtti árok szakaszokat, és bejáró átereszeket.

Szerencs Város Önkormányzatának 14/2001. (V. 24.) számú rendeletének 5.§-ának /1/ bekezdése kimondja:

„Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

a)     az ingatlan előtti járda szakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellet zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,

b)    az ingatlan határa mentén a nyílt árok és ennek műtárgyai,

c)     tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló járda és a tömbtelket körülvevő terület, illetőleg az útburkolatig terjedő teljes terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A fentiek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy segítse a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. munkáját.

Segítségüket és megértésüket előre is köszönjük.